Dansk
05.02.2024

Vejledning om Selvstyrets eneret til etablering af telekommunikationsinfrastruktur, herunder satellitudstyr

Telestyrelsen har udarbejdet en vejledning om Selvstyrets eneret til etablering af telekommunikationsinfrastruktur, herunder satellitudstyr.

Læs vejledningen her.

Såfremt der er spørgsmål til nærværende vejledning, kan Louise Restorff Jacobsen kontaktes på +299 346909 eller  loja@nanoq.gl