Dansk

Støj og forstyrrelser

Telestyrelsen har tilsyn med støj og forstyrrelser. Støj og forstyrrelser opstår, når apparater eller radioudstyr laver støj eller forstyrrer andre tjenester fx hvis de ikke fungerer korrekt eller bruger en forkert frekvens.

Kontakt os ved støj og forstyrrelser

Hvis du oplever, at der er støj eller forstyrrelser på din radio, tv eller wifi, så kan du kontakte Telestyrelsen ved at ringe til +299 345099 eller ved at skrive til rfv@nanoq.gl.

Støj i radio og tv

Forstyrrelser af radio kan give knas i lyden, og forstyrrelser af tv kan give streger på skærmen eller billedet kan fryse eller pixelere.

Støj og forstyrrelser af radio og tv kan opstå af mange grunde, som f.eks.

 • der er flere, som benytter den samme frekvens i nærheden af hinanden,
 • radioprogrammer "smitter" af på hinanden, hvorved man kan høre flere kanaler samtidig, eller det program, som man hører, drukner i knas,
 • forstyrrelser af lyden på radio og/eller i tv og samtidige prikker i billedet på tv kan skyldes støj fra en termostat eller fra en anden sender, herunder fra radioamatørsendere,
 • kanaladskillelsen er for dårlig på radioen (Dette kan ikke repareres),
 • det forstyrrede apparat er defekt,
 • fejl i antenne, kabel, fordelerdåse, forstærker eller i stik,
 • defekt radio- eller tv-modtager,
 • elektrisk støj fra termostater eller andre apparater,
 • gnister fra højspændingsledninger,
 • defekte gadelamper,
 • andre radio- og tv-sendere kan forstyrre det ønskede signal,
 • højhuse kan genere radio- og tv-signalerne, eller
 • svage signaler på grund af dårlige modtageforhold i nærheden, som dæmper signalet.
Støj i computere

Følgende kan være årsag til støj og forstyrrelser af computere:

 • støj fra andre elektriske apparater,
 • forstyrrelser fra radio- og tv-sendere, herunder radioamatørsendere,
 • støj fra elforsyningsnettet, eller
Støj i andre apparater

Trådløs betjening af bil, garageporte, alarmanlæg kan være ufungerende, såfremt en anden bruger i nærheden anvender samme frekvens.

Inden du kontakter os, er der nogle punkter, som du selv bør undersøge

Det er vigtigt at sikre, at der ikke er fejl i dine egne apparater eller dit eget udstyr.

Her er nogle eksempler på, hvad du selv kan gøre:

 • hvis du har fællesantenne, kan du henvende dig til udbyderen eller eventuelt din beboerforening for eventuel fejlretning,
 • sluk for hjemmets elektriske apparater, når forstyrrelsen optræder, og find på den måde eventuelt selv årsagen til støj og forstyrrelser,
 • sørg for at få udskiftet/repareret defekte apparater,
 • få udskiftet defekt termostat i køle- og fryseskab,
 • efterse antenner og kabler og udskift defekte dele,
 • efterse antennestik og fordelerdåser og udskift defekte dele,
 • kontroller, at det forstyrrede udstyr er korrekt indstillet. Det betyder at du skal sikre, at radio-modtagere er indstillet på ønsket program og evt. finindstillet, samt at tv-modtagere er indstillet til de rette kanaler,
 • foretag eventuelt en fornyet kanalscanning, og/eller opdater firmwaren på tv’et, eller
 • undersøg, om antennen peger i den rigtige retning.