Dansk

Verdensmål nr. 9.c: Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris

"Internettet er både blevet en salgskanal og et vigtigt grundlag for kvalitetsuddannelse"

For at opnå verdensmål nr. 9.c kræves en pålidelig og robust infrastruktur, som kan sikre rammerne for inkluderende og bæredygtige industrialisering. Mange af de største og mest succesfulde selskaber på verdensplan handler med informationer og viden.

Fremme innovative bæredygtige teknologier

"På verdensplan er der en erkendelse af, at en velfungerende og robust infrastruktur er fundamentet for ethvert vellykket samfund. For at imødekomme fremtidige udfordringer skal vores industrier og infrastruktur opgraderes. Til dette er vi nødt til at fremme innovative bæredygtige teknologier og sikre lige og universel adgang til informations- og finansmarkeder. Dette vil skabe velstand, skabe job og sikre, at vi bygger stabile og velstående samfund over hele kloden."

Vækst i samfundet

"For Naalakkersuisut er det vigtigt at arbejde for en infrastruktur, der kan fremme generel vækst i samfundet, og dermed bidrage til en flerstrenget erhvervsstruktur, der giver plads til innovative ideer og nye erhvervsmuligheder. Det er vigtigt her i landet, såvel som på verdensplan, at sikre bæredygtig infrastruktur og industri. Det betyder, at de nuværende og fremtidige anlæg og industrier skal indrettes mere effektivt og energibesparende. Den grønlandske infrastruktur er desværre i høj grad defineret af historiske beslutninger, og mindre grad af nutidens og fremtidens udfordringer."