Dansk
Dansk   /   Om os   /   Om os

Telestyrelsen er en offentlig myndighed, som skal understøtte overholdelse af lovgivningen indenfor tele- og radioområdet.

Telestyrelsen bidrager med faglig viden,  sikrer en effektiv frekvensudnyttelse og understøtter nød- og beredskabsoperationer til søs og på land.

Telestyrelsen er placeret under Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Telestyrelsens mission:

Telestyrelsen er en offentlig myndighed, som skal understøtte overholdelse af lovgivningen indenfor tele- og radiokommunikation. Telestyrelsen bidrager med faglig viden, sikrer en effektiv frekvensudnyttelse og understøtter nød- og beredskabsoperationer til søs og på land.

Telestyrelsens visioner:

  1. at yde bedst mulig vejledning og sikre et vidensgrundlag til gavn for borgere, virksomheder og andre myndigheder,
  2. at sikre en effektiv frekvensudnyttelse med god sagsbehandling og tilsyn. Dette for at forhindre frekvensforstyrrelser over hele landet,
  3. at sikre en hurtig og korrekt registrering af radioudstyr til brug for nød- og beredskabssituationer, og
  4. at sikre at brugere har et højt kompetenceniveau indenfor radiokommunikation og procedurer, når Telestyrelsen udsteder radiocertifikater til disse