Dansk
Dansk   /   Radio   /   Amatør radiotjenester

Tildeling af certifikat til amatørradio

Telestyrelsen udsteder personlige kaldesignaler til personer, der har et gyldigt certifikat. Telestyrelsen udsteder også kaldesignal til ubemandede radioanlæg, til brug for anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten.

Udstedelse af et kaldesignal er betinget af, at anvendelsen af radiofrekvenserne er knyttet til en grønlandsk adresse, hvorfra frekvensanvendelsen normalt sker.

Til brug for frekvensanvendelse i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, må der alene benyttes det kaldesignal, som Telestyrelsen har udstedt til radioamatøren.