Dansk
Dansk   /   Radio   /   Frekvensplan

Frekvensplan

Den grønlandske frekvensplan beskriver nuværende anvendelse og planlagt fremtidig anvendelse af det samlede frekvensspektrum i Grønland.

Den grønlandske frekvensplan har udgangspunkt i Artikel 5 i Det Internationale Radioreglement som udstedes af ITU (International Telecommunication Union). Radioreglementet indeholder de overordnede internationale regler for frekvensadministrationen. Artikel 5 indeholder den internationale frekvensallokeringstabel, som angiver hvilke radiotjenester, som kan anvendes inden for de forskellige radiofrekvensbånd, og hvilke vilkår, som knytter sig til anvendelse i de enkelte radiofrekvensbånd.

Den grønlandske frekvensallokeringstabel indeholder henvisninger til implementerede danske og internationale aftaler, beslutninger og vilkår m.v. vedrørende tekniske og regulatoriske forhold med relevans for den grønlandske frekvensadministration.