Dansk

Landmobile radiotjenester

Landmobile radiotjenester en mobiltjeneste mellem basisstationer og landmobile stationer eller mellem landmobile stationer.

Landmobile tjenester omfatter primært kommunikation mellem mobile og bærbare radioer samt basisstationer på VHF- og UHF-radiofrekvensbåndet. Til de landmobile tjenester hører herudover eksempelvis TETRA, TETRAPOL og andre digitale trunkede radiosystemer, personsøgesystemer (ON-SITE paging), reportageudstyr, trådløse videokameraer, telemetri og trådløse telefoner.

Søg om landmobile radiofrekvenser

Ansøgningsblanket til Landmobile radiofrekvenser