Dansk

Personal Locator Beacon (PLB)

Personal Locator Beacon (PLB) er en sender som sender nødsignaler på land til rednings- og eftersøgningstjenester. En PLB kan sikre, at nødstedte personer kan lokaliseres hurtigere.

En PLB skal altid registeres.

Vær opmærksom på, at en PLB, der ønskes anvendt om bord på et skib, skal registreres med skibets MMSI-nummer, som er udstedt af Telestyrelsen. Ved at kode en PLB med et MMSI-nummer ændrer en PLB status til en EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon), der anvendes af skibe som nødsendere. Herved er senderen registreret som tilhørende skibet, og redningsmyndighederne har dermed mulighed for at identificere, hvem der sender nødsignal.

For mere information om registering af PLB kan man kontakte Telestyrelsen.