Dansk
Dansk   /   Radio   /   Radiocertifikater

Telestyrelsen udsteder følgende radiocertifikater efter bestået prøve:

Generelt certifikat som radiooperatør (GOC)

GOC- certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år.

GOC-certifikatet kan udstedes indtil 5 år efter bestået prøve med en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen. For fornyelse af GOC-certifikat med gyldighed i yderligere 5 år kræves, at indehaveren dokumenterer:

1) at have gjort tjeneste i søgående GMDSS-skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet, i mindst 1 år inden for de forudgående 5 år,

2) at have gjort tjeneste i søgående GMDSS-skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 6 måneder, eller

3) at have udført arbejde, som efter Telestyrelsens vurdering i det enkelte tilfælde kan godkendes som ligestillet med den under nr. 1 eller 2 krævede tjeneste.

For generhvervelse af GOC-certifikat i en ny 5 års periode for personer, der ikke opfylder kravene kræves, at indehaveren består en generhvervelsesprøve.

Ansøgninger om aflæggelse af prøve indgives til Telestyrelsen.

Begrænset certifikat som radiooperatør (ROC)

ROC-certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år.

ROC-certifikater udstedes med en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen, hvorefter det kan fornys for en ny 5 års periode efter ansøgning.

Ansøgninger om aflæggelse af prøve indgives til Telestyrelsen sammen med et pasfoto.

Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF radioanlæg (LRC)

LRC-certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 16 år.

LRC-certifikater har ubegrænset gyldighedstid.

Ansøgninger om aflæggelse af prøve indgives til Telestyrelsen sammen med et pasfoto.

Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)

SRC-certifikater udstedes til personer, der er fyldt 15 år.

SRC-certifikater har ubegrænset gyldighedstid.

Ansøgninger om aflæggelse af prøve indgives til Telestyrelsen sammen med et pasfoto.