Dansk
Dansk   /   Tele   /   Fakta om mobilstråling

Fakta om mobilstråling

Radioudstyr skal altid være konstrueret med udgangspunkt i menneskers sikkerhed og sundhed.

Radioudstyr som bruges her i landet skal være CE mærket.

Hvad er mobilstråling? 

Trådløst radioudstyr udsender elektromagnetisk stråling.

Elektromagnetisk stråling er de radiobølger, som sendes ud i luften, når du hører musik i din radio, ser fjernsyn eller når du bruger din Wi-Fi-router eller mobiltelefon.

Ikke-ioniserende stråling

De lave frekvenser udsender ikke-ioniserende stråling. Dette omfatter fx radio, mobiltelefon, mikrobølger og lignede.

Ioniserende stråling

De meget høje frekvenser udsender ioniserende stråling, som omfatter fx røntgen- og gammastråling.

Er mobilstråling skadelig?

Helt overordnet vurderes det ikke, at der er en sundhedsrisiko forbundet med mobilstråling. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, Wi-Fi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt.

Telestyrelsen følger med udviklingen på den mobile stråling.