Dansk
Dansk   /   Tele   /   Teleudbydere

Teleudbydere, som ønsker at tilbyde telekommunikation til brugere i landet, skal søge om tilladelse hos Telestyrelsen.

Hvad er en teleudbyder?

En teleudbyder er en som tilbyder telekommunikationstjenester til brugere i Grønland. Dette kan fx være trådløst internet.

Tilladelse til at blive teleudbyder

For at få en tilladelse at være teleudbyder i landet, kræves at der opfyldes følgende betingelser:

  • teleudbyderen skal være registreret som aktieselskab, anpartsselskab eller erhvervsdrivende forening med hjemsted i Grønland, og
  •  mindst et medlem af den daglige ledelse skal besidde relevant fagkundskab inden for området som f.eks. længerevarende erfaring med drift af større IP-netværk fra en eksisterende udbyder, en IT-servicevirksomhed eller fra ledelsesfunktion i en større IT-afdeling.

Teleudbydere, som ikke opfylder betingelserne kan anmode Telestyrelsen om dispensation, såfremt teleudbyderen opfylder et behov, som må anses som vigtigt for samfundet.

Liste over teleudbydere, som tilbyder tjenester: 
  • Tusass
  • Comby A/S
  • Greenland Television (GTV)
  • Nanoq Media
  • Inu:It
  • Forskningsnettet